the big trade | Cộng Đồng Forex Việt

the big trade

  1. admin

    Chia sẻ Giao dịch lớn (the big trade) - sách hay

    Giao Dịch Lớn (The Big Trade) PDF Tác giả: Peter Pham Sinh ra và lớn lên tại Canada Sáng lập Công ty Quản lý Quỹ Phoenix Capital Với 12 năm kinh nghiệm trên thị trường vốn, từng làm việc cho những công ty danh tiếng và những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới Giao Dịch Lớn (The Big Trade) Cuốn...
Top Bottom