thiên nga đen | Cộng Đồng Forex Việt

thiên nga đen

  1. admin

    Chia sẻ Thiên nga đen

    Thiên Nga Đen PDF Tác giả: Nassim Nicholas Tale Sinh năm 1960 tại Greater Amyoun, Lebanon. Cử nhân và thạc sĩ khoa học tại Đại học Paris. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Wharton tại Đại học Pennsylvania, Tiến sĩ Khoa học Quản lý của Đại học Paris. Nhà tiểu luận, học giả, nhà thống kê...
Top Bottom