thời điểm nào là tốt để giao dịch forex | Cộng Đồng Forex Việt

thời điểm nào là tốt để giao dịch forex

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Thời điểm nào là tốt để giao dịch forex trong ngày ? - bài 5

    Giờ trùng Tokyo – London (phiên Á trùng phiên Âu) Giai đoạn này thường thanh khoản sẽ không cao. Trước tiên, do việc phiên Á không có nhiều biến động nên có thể vào cuối phiên, tình hình không có gì thay đổi. Đồng thời, cuối phiên Á là mở đầu phiên Âu thì dân giao dịch Châu Âu chỉ mới bắt đầu...
Top Bottom