thời điểm nào là tốt để giao dịch forex

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Thời điểm nào là tốt để giao dịch forex trong ngày ? - bài 5

    Giờ trùng Tokyo – London (phiên Á trùng phiên Âu) Giai đoạn này thường thanh khoản sẽ không cao. Trước tiên, do việc phiên Á không có nhiều biến động nên có thể vào cuối phiên, tình hình không có gì thay đổi. Đồng thời, cuối phiên Á là mở đầu phiên Âu thì dân giao dịch Châu Âu chỉ mới bắt đầu...
Top Bottom