trader chuyên nghiệp | Cộng Đồng Forex Việt

trader chuyên nghiệp

  1. fxpro

    Chia sẻ Cách để trở thành pro trader chuyên nghiệp

    Để trở thành Price Action Trader chuyên nghiệp - hướng dẫn chi tiết cho Trader Phương pháp price action cốt lõi của nó thật ra không khác với các công cụ giao dịch mà Trader thường sử dụng. Chúng đều là những phương pháp giúp Trader dự báo điểm đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, Price Action...
  2. admin

    Tổng hợp các mô hình price action quan trọng - phần 2

    Phần 2: Price Action chuyên sâu – 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào cũng cần phải biết. Các mẫu hình gồm như sau: Mẫu hình Price Action đảo chiều: Nến đảo chiều (reversal bar) Nến...
Top Bottom