trên đỉnh phố wall | Cộng Đồng Forex Việt

trên đỉnh phố wall

  1. admin

    Chia sẻ Trên đỉnh phố wall

    Trên Đỉnh Phố Wall PDF Tác giả: Peter Lynch (& John Rothchild – đồng tác giả). Sinh ngày 19 tháng 1, năm 1944 tại Hoa Kỳ Thương nhân và nhà đầu tư chứng khoán Tốt nghiệp đại học Boston năm 1965 và hoàn thành khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Wharton năm 1968. Tài sản: $352 triệu...
Top Bottom