trò bịp trên phố wall | Cộng Đồng Forex Việt

trò bịp trên phố wall

  1. admin

    Chia sẻ Trò bịp trên phố wall

    Trò Bịp Trên Phố Wall PDF Tác giả: Michael Lewis Sinh ngày 15 tháng 10, 1960 tại Hoa Kỳ. Là một nhà báo tài chính người Mỹ và là tác giả phi hư cấu bán chạy nhất. Tính đến nay, ba cuốn sách của ông là Money Moneyball, The Blind Side (2006) và The Big Short: Inside the Doomsday Machine (2010) đã...
Top Bottom