tư duy nhanh và chậm | Cộng Đồng Forex Việt

tư duy nhanh và chậm

  1. admin

    Chia sẻ Tư duy nhanh và chậm

    Tư Duy Nhanh Và Chậm PDF Tác giả: Daniel Kahneman Sinh ngày 5 tháng 3, 1934 tại Tel Aviv, Israel. Là một nhà tâm lý học Đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002. Tốt nghiệp Đại học California, Đại học Hebrew. Giáo sư danh dự về tâm lý học và các vấn đề công cộng tại trường Woodrow Wilson thuộc Đại học...
Top Bottom