turtle trading system | Cộng Đồng Forex Việt

turtle trading system

  1. admin

    Chia sẻ Turtle trading system 1 - hệ thống giao dịch rùa đơn giản

    Hệ thống giao dịch rùa là một ý tưởng thú vị để khám phá cho cả người theo xu hướng và nhà giao dịch đột phá. Mục đích của “con rùa” là nhập xu hướng ở giai đoạn đầu - nó sử dụng các đột phá phạm vi để tính thời gian cho các mục này. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản về...
  2. admin

    Chia sẻ Turtle trading system - chiến lược thoát lệnh

    Turtle Trading System - Hệ thống giao dịch rùa đơn giản Hệ thống giao dịch rùa là một ý tưởng thú vị để khám phá cho cả người theo xu hướng và nhà giao dịch đột phá. Mục đích của “con rùa” là nhập xu hướng ở giai đoạn đầu - nó sử dụng các đột phá phạm vi để tính thời gian cho các mục này...
Top Bottom