ứng dụng lý thuyết sóng elliott | Cộng Đồng Forex Việt

ứng dụng lý thuyết sóng elliott

  1. admin

    Chia sẻ Cách cắt lỗ bằng lý thuyết sóng elliott - một ví dụ thực tế

    Lý thuyết sóng Elliott thường được sử dụng như một phương pháp dự báo hướng di chuyển của thị trường, bằng cách phân tích các bước sóng của thị trường từ trong quá khứ để dự đoán diễn biến các bước sóng trong tương lai. Nhưng nếu anh em chỉ dùng sóng Elliott như một hệ thống/phương pháp giao...
  2. admin

    Chia sẻ Các quy tắc chính trong lý thuyết sóng elliot

    trích nguồn: The Key Rules in the Elliot Wave Theory Sóng Elliott là một trong những chủ đề traing được nhiều anh em quan tâm. Mặc dù rất nhiều ý kiến cho rằng lý thuyết Sóng Elliott khi áp dụng vào trading lai mang tính chủ quan khá cao. Nhưng thực tế vẫn có những trader giao dịch thành công...
Top Bottom