vẽ đường xu hướng như thế nào? | Cộng Đồng Forex Việt

vẽ đường xu hướng như thế nào?

  1. admin

    Lớp học căn bản Đường xu hướng (trendline ) trong phân tích thị trường - bài 19

    Đường xu hướng – trendline – là một trong những thứ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rất thường xuyên. Nếu được vẽ đúng, nó sẽ trở nên chính xác như các phương pháp khác. Tuy nhiên, nhiều người giao dịch thường không vẽ đúng nên hiệu quả chưa cao Ở dạng phổ biến nhất, một...
Top Bottom