xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất | Cộng Đồng Forex Việt

xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất

  1. admin

    Chia sẻ Phương pháp wyckoff - xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất ( bài 16)

    Phần này chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất bằng cách nghiên cứu các ví dụ thực tế. Tham khảo cách xác định các phiên PS; SC; AR; ST và cách kẻ đường khoáng cự và hỗ trợ để xác định vùng tích lũy. Đây là biểu đồ giá theo khung thời gian tuần của cổ phiếu LVS...
Top Bottom