xác định xu hướng trong ngày để day trade bằng price action | Cộng Đồng Forex Việt

xác định xu hướng trong ngày để day trade bằng price action

  1. admin

    Chia sẻ Xác định xu hướng trong ngày để day trade bằng price action - bài 19

    Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade bằng Price Action Hôm nay mình sẽ ghi lại 2 cách để xác định xu hướng trong ngày nhằm Day Trade bằng Price Action thuần túy, không sử dụng đến indicator. Đương nhiên mỗi phương pháp sẽ có ưu và nhược điểm riêng của nó, và tùy vào anh em thích hay phù...
Top Bottom