xu hướng tăng | Cộng Đồng Forex Việt

xu hướng tăng

  1. admin

    Xu hướng là gì? cách xác định xu hướng hiệu quả

    Xu hướng thị trường hay xu hướng (Market trend) là chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian. Rất cụ thể, thị trường có 3 loại xu hướng: Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn thị trường chuyển động tăng giá theo thời gian. Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn thị...
Top Bottom