các quy tắc đếm sóng elliott

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Sóng Elliott Quy tắc của các mô hình sóng elliott cơ bản - bài 4

    I. Tâm lý thị trường theo bước sóng Elliott Để hiểu hoàn toàn lý thuyết sóng Elliott thì cần phải hiểu tâm lý thị trường tại mỗi bước sóng kể từ khi dao động giá zigzag thể hiện những thay đổi theo tâm lý lạc quan hay bi quan của nhà đầu tư. Dưới đây là phân tích tích tâm lý mô hình 8 sóng...
  2. admin

    Sóng Elliott Lý thuyết sóng elliott toàn tập

    Sóng Elliott là gì? Sóng Elliott là một trong những dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu lý thuyết sóng Elliott toàn tập từ cơ bản tới nâng cao. Mục lục Giới thiệu lý thuyết sóng Elliott Các mô hình sóng Elliott cơ bản Quy tắc của các mô...
Top Bottom