các quy tắc đếm sóng elliott | Cộng Đồng Forex Việt

các quy tắc đếm sóng elliott

  1. admin

    Sóng Elliott MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ LỆ FIBONACCI VÀ SÓNG ELLIOTT - bài 4

    1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci Dãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu với 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước. Từ quy luật đó ta có dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, … Nếu chia một số bất kỳ cho số đứng liền trước nó trong dãy Fibonacci...
  2. admin

    Sóng Elliott Lý thuyết sóng elliott toàn tập

    Sóng Elliott là gì? Sóng Elliott là một trong những dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu lý thuyết sóng Elliott toàn tập từ cơ bản tới nâng cao. Mục lục Giới thiệu lý thuyết sóng Elliott Các mô hình sóng Elliott cơ bản Quy tắc của các mô...
Top Bottom