Máy tính rủi ro

The Smart Telegram Copy Trading

Máy tính kích thước rủi ro

Máy tính quy mô vị thế Forex là một công cụ có giá trị nhất của nhà giao dịch. Nó cho phép bạn tính toán kích thước vị thế chính xác cho bất kỳ giao dịch nào để bạn luôn kiểm soát được rủi ro của mình và tránh làm cạn kiệt tài khoản của mình trong một giao dịch duy nhất.

Nhập các giá trị bên dưới và chọn “Tính toán” để sử dụng máy tính kích thước lô.


Máy tính ngoại hối ở trên hoạt động với tất cả  các cặp tiền tệ chính và giao nhau cũng như tám loại tiền tệ tài khoản khác nhau. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa một tỷ lệ phần trăm rủi ro hoặc một số tiền cố định.

Câu hỏi thường gặp về kích thước vị trí Calcualtor

Công cụ tính kích thước vị trí làm gì?

Máy tính Forex này cung cấp cho bạn kích thước vị trí theo lô tiêu chuẩn, lô nhỏ và lô vi mô dựa trên các biến số bạn nhập.

Tôi phải nhập gì cho đơn vị tiền tệ của tài khoản?

Trường đơn vị tiền tệ của tài khoản liên quan đến loại tiền tệ bạn sử dụng trong tài khoản giao dịch của mình. Vì vậy, nếu bạn đang ở Mỹ, đây có thể sẽ là USD. Nếu bạn ở Vương quốc Anh, bạn sẽ chọn GBP, v.v.

Tôi nên sử dụng phần trăm rủi ro nào?

Khi nghi ngờ, đừng vượt quá 2% số dư tài khoản của bạn. Tôi thích rủi ro từ 1% đến 2% để đảm bảo rằng tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Bản quyền 2021 bởi The Forex Việt

Top Bottom