cách đặt đặt stop loss hiệu quả | Cộng Đồng Forex Việt

cách đặt đặt stop loss hiệu quả

  1. admin

    Chia sẻ Thủ thuật đặt stoploss (dừng lỗ) hiệu quả nhất

    Trích nguồn : 6 ways to place stops in the most effective way pros and cons 1. Đặt dừng lỗ với Bollinger Bands Đặc biệt đối với các trader giao dịch theo xu hướng, Bollinger Bands là một công cụ tuyệt vời để đặt lệnh stoploss cũng như lệnh trailing stop. Trong một xu hướng tăng, bạn thường...
Top Bottom