cách giao dịch kết hợp hỗ trợ kháng cự và vùng cung cầu | Cộng Đồng Forex Việt

cách giao dịch kết hợp hỗ trợ kháng cự và vùng cung cầu

  1. admin

    Chia sẻ Kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự với các vùng cung và cầu (supply-demand)

    Hỗ trợ kháng cự và vùng cung cầu là 2 khái niệm rất gần nhau trong trading. Chúng đều xác định các vùng giá mà tại đó có khả năng đảo chiều cao nhất, và điểm khác biệt giữa chúng chỉ đơn giản là: vùng cung cầu là các vùng giá bạn có thể dùng để đặt lệnh, dừng lỗ; trong khi Hỗ trợ kháng cự chỉ là...
Top Bottom