chỉ số vix | Cộng Đồng Forex Việt

chỉ số vix

  1. admin

    Chia sẻ Cách sử dụng vix để xác định thời điểm thị trường

    nguồn biên tập từ How to Use The VIX for Market Timing https://www.swing-trade-stocks.com/vix.html Chỉ số VIX hay Volativity Index, có thể được sử dụng để xác định các thời điểm mà lòng tham hoặc nỗi sợ đang ở mức cực độ trên thị trường, từ đó ta có thể bắt trúng các đỉnh đáy quan trọng. Hệ...
Top Bottom