chiến thuật vào lệnh bằng pin bar | Cộng Đồng Forex Việt

chiến thuật vào lệnh bằng pin bar

  1. admin

    Chiến thuật vào lệnh bằng pin bar - bài 3

    Trước khi vào chi tiết chiến thuật vào lệnh, chúng ta cần biết 1 thứ rất quan trọng. Đó là tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận (risk reward ratio). Đừng bỏ qua phần này vì chiến thuật vào và thoát lệnh bằng pin bar sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu hiểu biết về tỉ lệ này. Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận Tỉ lệ này đơn...
Top Bottom