cung cầu | Cộng Đồng Forex Việt

cung cầu

  1. admin

    Chia sẻ Quy luật wyckoff

    Đây là 3 quy luật nổi tiếng, được gọi chung với tên "The laws of Wyckoff" 1. Quy luật Wyckofff về Cung và Cầu giúp xác định hướng giá đi Đây là điểm cốt lõi của phương pháp giao dịch và đầu tư. Khi cầu > cung ==> giá tăng, khi cung > cầu ==> giá giảm. Trader có thể xem sự cân bằng của cung cầu...
  2. admin

    Tại sao pin bar lại quan trọng hại đến vậy? - bài 2

    Tìm hiểu về Pin Bar phần 2 – Tại sao Pin Bar lại lợi hại đến vậy? Để trade thành công pin bar, trước hết chúng ta cần hiểu điều gì làm nó trở nên lợi hại và điều gì làm nó trở nên khác biệt với những nến khác trên chart. Trong bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu các biến thể của pin bar trong...
Top Bottom