cuộc nổi dậy ở phố wall | Cộng Đồng Forex Việt

cuộc nổi dậy ở phố wall

  1. admin

    Chia sẻ Cuộc nổi dậy ở phố wall

    Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall PDF Tác giả: Michael Lewis Sinh ngày 15 tháng 10, 1960 tại Hoa Kỳ. Là một nhà báo tài chính người Mỹ và là tác giả phi hư cấu bán chạy nhất. Tính đến nay, ba cuốn sách của ông là Money Moneyball, The Blind Side (2006) và The Big Short: Inside the Doomsday Machine (2010)...
Top Bottom