cup and handle) | Cộng Đồng Forex Việt

cup and handle)

  1. admin

    Chia sẻ Mô hình giá cốc và tay cầm (cup and handle)

    Mô hình giá cốc và tay cầm là gì? 2 dạng thường gặp của mô hình Mô hình cốc và tay cầm (Cup and Handle) là một mô hình giá xuất hiện trong xu hướng tăng của thị trường. Mô hình có cấu tạo gồm 2 phần là cốc (Cup) và tay cầm cốc (Handle). Phần cốc có hình dạng giống với chữ U, là một sự điều chỉnh...
Top Bottom