đặc điểm của mô hình nến piercing pattenrn | Cộng Đồng Forex Việt

đặc điểm của mô hình nến piercing pattenrn

  1. admin

    Mô hình nến piercing pattern - đường nhọn

    Mô hình nến Đường nhọn (Piercing Pattern) Mô hình nến Đường nhọn là mô hình báo hiệu xu hướng đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến 1 của mô hình là một nến giảm mạnh, nến 2 là nến tăng mạnh với giá mở cửa bên dưới giá thấp nhất của nến 1 và đóng cửa bên trong thân nến 1. Theo...
Top Bottom