đánh bại phố wall | Cộng Đồng Forex Việt

đánh bại phố wall

  1. admin

    Chia sẻ Đánh bại phố wall - sách hay

    Đánh Bại Phố Wall PDF Xuất bản lần đầu tiên: 1993 Tác giả: Peter Lynch Sinh ngày 19 tháng 1, năm 1944 tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp đại học Boston năm 1965. Hoàn thành khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Wharton năm 1968. Thương nhân và nhà đầu tư chứng khoán Tài sản: 352 triệu USD...
Top Bottom