đầu tư mạo hiểm | Cộng Đồng Forex Việt

đầu tư mạo hiểm

  1. admin

    Chia sẻ Đầu tư mạo hiểm - sách hay

    Đầu Tư Mạo Hiểm Cơn ác mộng lớn nhất với các doanh nghiệp là vui mừng khi nhận được vốn đầu tư mà không hề biết tới những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nguồn vốn đó. Lý do mấu chốt nằm ở chỗ các nhà đầu tư mạo hiểm hoàn toàn hiểu rõ các vấn đề về tài chính trong khi các chủ doanh nghiệp thì không...
Top Bottom