ea bẫy giá | Cộng Đồng Forex Việt

ea bẫy giá

  1. admin

    Chia sẻ Ea bẫy giá

    Đây là bài tổng hợp cho anh em về con EA bẫy giá. Anh em nào đã backtest hoặc chạy demo, chạy live thì vào cùng trao đổi nhé. Ý tưởng về phương pháp Tổng quan về phương pháp Đây là một hệ thống “đặt lệnh rồi quên nó đi” vì những lệnh đều được thiết lập cùng một thời điểm mỗi ngày. Nếu ai rảnh...
Top Bottom