ema 18 | Cộng Đồng Forex Việt

ema 18

  1. fxpro

    Chia sẻ Giao dịch cổ điển với 3 đường trung bình (ema) của scott lowry

    Ngày hôm nay mình xin được giới thiệu tới cả nhà một chiến lược giao dịch cổ điển với 3 đường Trung bình của Scott Lowry. Đây là chiến lược giao dịch được viết trong cuốn sách "Magic of Moving Averages - Phép màu của những đường Trung bình động" được viết bởi Scott Lowry. Chiến lược khá đơn...
Top Bottom