giao dịch khung thời gian nào là tốt | Cộng Đồng Forex Việt

giao dịch khung thời gian nào là tốt

  1. admin

    Chia sẻ Nên giao dịch ngắn hạn hay dài hạn và lời khuyên

    Một yếu tố quan trọng nữa giúp các trader huyền thoại thành công trong việc đầu cơ đó là lựa chọn khung thời gian. Gần như không có huyền thoại nào ủng hộ việc giao dịch trong ngày hay lướt sóng ngắn, họ chỉ ủng hộ việc giao dịch trên các khung thời gian lớn. Một nguyên tắc cơ bản đối với họ là...
Top Bottom