giao dịch pin bar ngược xu hướng | Cộng Đồng Forex Việt

giao dịch pin bar ngược xu hướng

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch pin bar

    Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Pin bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều thường được định nghĩa bởi đuôi (tim, bóng) dài và thân (khoảng giá giữa giá mở mà đóng) khá nhỏ. Đuôi của pin bar chỉ ra vùng giá...
Top Bottom