giấy phép asic là gì | Cộng Đồng Forex Việt

giấy phép asic là gì

  1. admin

    Quy định asic hay giấy phép asic là gì?

    Quy định ASIC hay giấy phép ASIC là gì? Để bảo vệ nhà đầu tư Úc, chính phủ đã tham gia điều chỉnh ngành đầu tư với việc thành lập Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (the Australian Investment and Securities Committee: ASIC) vào năm 1998. Sự tham gia của qui định ASIC vào giao dịch đã giúp mang lại...
Top Bottom