hệ thống giao dịch 30 pip 1 ngày | Cộng Đồng Forex Việt

hệ thống giao dịch 30 pip 1 ngày

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch 30 pip mỗi ngày dùng ema

    Nếu anh em muốn thu về 30 pip một ngày thì đây có thể là chiến thuật dành cho anh em. Hệ thống này khá đơn giản, bao gồm các thành phần sau: Indicator: 2 đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average – EMA), được dùng để xác định xu hướng: EMA 10 giai đoạn và EMA 26 giai đoạn; Khung...
Top Bottom