hệ thống không cần indicator | Cộng Đồng Forex Việt

hệ thống không cần indicator

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch không indicator, không cần phân tích trên forex factory

    Đây là hệ thống giao dịch không indicator, không cần phân tích nhưng có thể đem về 13,000% lợi nhuận 1 năm trên Forex Factory. Đây là 1 trong những hệ thống được bàn luận sôi nổi nhất trên diễn đàn này dịch theo lời của tác giả Hệ thống của tôi vô cùng đơn giản, không cần indicator, chỉ 1 nguyên...
Top Bottom