hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ? | Cộng Đồng Forex Việt

hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ?

  1. admin

    Lớp học căn bản Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích thị trường - bài 18

    Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao dịch. Tuy nhiên, dường như mọi người lại có ý tưởng riêng của mình về việc xác định Hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản trước Như bạn thấy ở hình trên, mô hình zíc zắc...
Top Bottom