học swing trading | Cộng Đồng Forex Việt

học swing trading

  1. admin

    Chia sẻ Swing trading chuyên sâu - bài 12

    Xác định điểm vào lệnh xác suất cao nhất Chính là con sóng kéo ngược đầu tiên (first pullback) - là sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 chuyển động giá mạnh mẽ. Nó có thể là: Sóng kéo ngược đầu tiên sau cú phá vỡ đường xu hướng Sóng kéo ngược đầu tiên sau 1 cú phá vỡ khỏi mô hình tích luỹ Sóng kéo...
Top Bottom