kế hoạch thoát lệnh theo pin bar | Cộng Đồng Forex Việt

kế hoạch thoát lệnh theo pin bar

  1. admin

    Kế hoạch thoát lệnh theo pin bar - bài 4

    Bài 4: Kế hoạch thoát lệnh theo pin bar Tôi có lý do để gọi phần này là “kế hoạch” mà không phải là “chiến thuật” thoát lệnh. Đó là vì tôi muốn bạn hiểu rõ rằng bạn cần phải có 1 kế hoạch thoát lệnh trước khi vào lệnh bằng pin bar hay bất cứ điều kiện gì khác. Hãy “lập kế hoạch trade và trade...
Top Bottom