kết hợp pin bar và inside bar | Cộng Đồng Forex Việt

kết hợp pin bar và inside bar

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

    Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Mô hình inside bar thể hiện sự tích lũy cho 1 phá vỡ. Khi 2 tín hiệu này kết hợp lại thì sẽ có 1 tín hiệu kết hợp pin bar và inside bar. Có 2 mẫu hình kết hợp chính mà...
Top Bottom