key level | Cộng Đồng Forex Việt

key level

  1. admin

    Chia sẻ Cấu trúc thị trường theo phương pháp priceaction - phần 1

    Mục đích để bạn hiểu tại sao thị trường di chuyển, hiểu cách nó di chuyển là sẽ trade được. Và topic này chính là topic gỡ loạn, hãy đi vào 1 vài bộ quy tắc do mình tự đặt ra. Topic này nó là về cấu trúc thị trường (Trong những trường hợp dưới đây cái nào trùng với cái của bạn mà bạn đã kiểm...
  2. fxpro

    Chia sẻ Tuyệt chiêu vẽ các mức support - resistance

    Sau đây mình xin giới thiệu đến các thím phương pháp vẽ các mức kháng cự và hỗ trợ mà mình thường dùng và thấy nó hiệu quả. 1. “Hãy lột sạch em nó”, chỉ chừa lại đúng một món candle : - Một màn hình sạch, chỉ có Candle Stick mới có thể giúp ta nhận thấy các Key Level và động thái của thị...
Top Bottom