khung thời gian nào phù hợp với market profile | Cộng Đồng Forex Việt

khung thời gian nào phù hợp với market profile

  1. admin

    Chia sẻ Market Profile là gì?

    Market Profile - công cụ của các trader đẳng cấp Tôi dự định sẽ làm một chuỗi bài viết về Market Profile, mở màn bằng bài giới thiệu đôi nét về công cụ này để các bạn hiểu nó là gì trước đã. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức về nó và cuối cùng là phương pháp phân tích và tìm...
Top Bottom