khung thời gian | Cộng Đồng Forex Việt

khung thời gian

  1. fxpro

    Chia sẻ Tuyệt chiêu vẽ các mức support - resistance

    Sau đây mình xin giới thiệu đến các thím phương pháp vẽ các mức kháng cự và hỗ trợ mà mình thường dùng và thấy nó hiệu quả. 1. “Hãy lột sạch em nó”, chỉ chừa lại đúng một món candle : - Một màn hình sạch, chỉ có Candle Stick mới có thể giúp ta nhận thấy các Key Level và động thái của thị...
Top Bottom