kijun sen | Cộng Đồng Forex Việt

kijun sen

  1. admin

    Ichimoku là gì? phần 1

    Lịch Sử Ra Đời Ichimoku Ichimoku Kinko Hyo là hệ thống theo xu hướng, khá trực quan dễ hiễu. Ichimoku nghĩa là nhìn qua: Kinko nghĩa là cân bằng Hyo nghĩa là chart Vậy nên Ichimoku Kinko Hyo có thể hiểu là “nhìn qua một cái chart cân bằng”. Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda người...
Top Bottom