larry hite | Cộng Đồng Forex Việt

larry hite

  1. fx12

    Chia sẻ Phương pháp quản lý vốn của các pro trader trên thế giới

    Phương pháp quản lý vốn của các Pro trader trên thế giới để kiếm được khối tài sản khổng lồ. Phần lớn các trader suy nghĩ về “rủi ro” và “quản lý vốn” theo kiểu % tài khoản của họ. Ví dụ nếu 1 trader rủi ro 5% tài khoản $100k, họ sẽ mua số cổ phiếu có tổng giá trị là 5% của 100K tức là $5k...
Top Bottom