lệnh cắt lỗ | Cộng Đồng Forex Việt

lệnh cắt lỗ

  1. admin

    Chia sẻ Cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận

    nguồn sưu tầm tổng hợp Biết cách giao dịch Forex là điều tuyệt vời. Và để điều tuyệt vời đó trở nên tuyệt vời hơn, bạn cần biết nơi mà mình sẽ đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Nhưng làm thế nào để bạn tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch? Câu trả lời nằm ở việc bạn chọn giá trị cắt lỗ và chốt...
  2. admin

    Lớp học căn bản Cách loại lệnh giao dịch trong forex - bài 9

    Lệnh là thứ mà chúng ta sử dung hàng ngày để giao dịch trên thị trường forex. Mỗi cty môi giới sẽ chấp nhận những loại lệnh khác nhau và chúng ta cần nắm rõ điều này. Dưới đây là những loại lệnh cơ bản Lệnh thị trường – Market Order Lệnh thị trường là một loại lệnh mua hoặc bán tại giá tốt nhất...
Top Bottom