lệnh chốt lời | Cộng Đồng Forex Việt

lệnh chốt lời

  1. admin

    Lớp học căn bản Cách loại lệnh giao dịch trong forex - bài 9

    Lệnh là thứ mà chúng ta sử dung hàng ngày để giao dịch trên thị trường forex. Mỗi cty môi giới sẽ chấp nhận những loại lệnh khác nhau và chúng ta cần nắm rõ điều này. Dưới đây là những loại lệnh cơ bản Lệnh thị trường – Market Order Lệnh thị trường là một loại lệnh mua hoặc bán tại giá tốt nhất...
Top Bottom