loại phân tích forex nào là tốt nhất? | Cộng Đồng Forex Việt

loại phân tích forex nào là tốt nhất?

  1. admin

    Lớp học căn bản Tổng kết loại phân tích nào tốt nhất? - bài 16

    Đây thực sự là một vấn đề không thể trả lời được vì đơn giản, các cách phân tích khác nhau chính là các cách nhìn thị trường từ những góc khác nhau mà thôi. Mỗi loại phân tích có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt mà chúng ta không thể so sánh hơn thua một cách rõ ràng được. Đơn giản, bạn...
Top Bottom