lớp học trade | Cộng Đồng Forex Việt

lớp học trade

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Forex là gì ? - bài 1

    Thị trường forex là gì? Ngoại hối (còn được biết đến như là forex hay FX) ám chỉ tới thị trường toàn cầu, phi tập trung OTC) nơi mà nhà giao dịch, nhà đầu tư, các tổ chức và ngân hàng, trao đổi, đầu cư, mua và bán các đồng tiền trên thế giới. Việc giao dịch được thực hiện trên ‘thị trường liên...
Top Bottom