mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu | Cộng Đồng Forex Việt

mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch inside bar

    Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi cao và thấp của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Một số người còn...
Top Bottom