mô hình nến bullish counterattack line | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến bullish counterattack line

  1. admin

    Mô hình nến bullish counterattack line

    Bullish Counterattack Line hay đường giao nhau tăng là mô hình hai nến xảy ra sau một xu hướng giảm và được xem là tín hiệu đảo chiều tại đáy. Bullish Counterattack Line là tín hiệu đảo chiều tại đáy không mạnh bằng một mô hình tương tự là mô hình xuyên thủng (piercing pattern). Nến đầu tiên là...
Top Bottom