mô hình nến bullish engulfing | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến bullish engulfing

  1. admin

    Mô hình nến bullish engulfing

    Mô hình Bullish Engulfing Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong một xu hướng giảm. Định nghĩa mô hình nhấn chìm tăng như sau: Nến đầu tiên là một nến giảm, nhưng cũng có thể là một nến doji. Nến thứ hai là một nến tăng và dài hơn nến...
Top Bottom