mô hình nến bullish harami | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến bullish harami

  1. admin

    Mô hình nến bullish harami

    Mô hình Bullish Harami Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng và dự báo khả năng tăng giá nếu nó xảy ra sau một xu hướng giảm. Theo Nison (1991, p. 80), mô hình Harami không được xem là đặt trưng của mô hình đảo chiều giống như mô hình nhấn chìm hay búa. Mô hình Harami được...
Top Bottom