mô hình nến dumpling top | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến dumpling top

  1. admin

    Mô hình nến dumpling top - fry pan bottom

    Mô hình biểu đồ nến Dumpling Top (đỉnh bằng tại đỉnh) Mô hình đỉnh bằng tại đỉnh xảy ra khi những thân nến nhỏ tăng nhẹ dần và đi ngang rồi giảm dần đi xuống. Mô hình đỉnh bằng tại đỉnh được hoàn thành khi có một nến giảm tạo ra gap giảm từ những nến khác. Mô hình biểu đồ nến Fry Pan Bottom...
Top Bottom